Wintkracht is een organisatieadviesbureau met een hybride samenstelling. Ervaren HRM-ers, arbeidsjuristen, adviseurs, onderzoekers en communicatiespecialisten werken samen aan het versterken van vakmanschap. 

 

Wintkracht is er voor iedereen die gelooft in het focussen op de inhoud van werk als oplossing voor economische groei, gezonde arbeidsverhoudingen, plezier in het werk en ontwikkeling en groei van personeel. Wij bekijken organisatievraagstukken vanuit het perspectief van vakmanschap. Het zijn immers de individuele medewerkers en leidinggevenden die het verschil maken. Dat betekent dat we werken met een concrete, no-nonsense aanpak, gericht op de inhoud van werk. Maar ook dat we ervaringen van vakmensen verbinden met organisatiebeleid en sectorafspraken/cao's. 

 

Wintkracht is gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen (OR-en en CAO's), vakmanschap & professionalisering en flexibiliteitsvraagstukkenWij geven advies, ondersteunen medezeggenschap en worden ingeschakeld door sociale partners voor onderzoek en advies. Vraagstukken pakken we altijd aan in goed overleg en rekening houdend met de belangen van zowel werkgever als werknemer. 


Hybride: Wintkracht gelooft in nieuwe vormen van samenwerking. Snel verbindingen leggen, maar wel werken op basis van vertrouwen.
Dat maakt ons flexibel en stabiel, zowel in kennis, capaciteit als netwerkcontacten. 

Vakmanschap: bij vakmanschap denk je al snel aan oude ambachten, aan handwerk. Niets is minder waar. Iedereen is een vakman. En wij moeten de eerste vakman nog tegenkomen die zijn handen gebruikt zonder zijn hersenen. Vakmanschap geeft ons identiteit, het onderscheidt ons van anderen. Het zorgt voor ontplooiing en onafhankelijkheid. Een goede vakman is weerbaar op de arbeidsmarkt. Het investeren waard dus. 

Flexibiliteit: de organisatieveranderingen van deze tijd gaan vaak over flexibiliteit. Wij hebben veel ervaring met het begrijpen en organiseren van flexibiliteit: van arbeidstijd tot en met mobiliteit, op individueel niveau maar vooral ook op bedrijfsniveau en in cao's. Uitgangspunt vormt de balans in belangen tussen werkgevers en werknemers.