Wintkracht voert projecten uit voor werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. De doorlooptijd is afhankelijk van het vraagstuk. Maatwerk is de regel. Samenwerking met werkgevers en werknemers een voorwaarde voor draagvlak. Wintkracht komt altijd met concrete oplossingen.

HR-onderzoek, - advies en begeleiding

Onderzoek naar de veranderende eisen in het werk en wat dat betekent voor
het vakmanschap, het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden

Het begeleiden van sociale partners bij veranderingsvraagstukken, modernisering van CAO's en arbeidsvoorwaarden

Begeleiden van ondernemingsraden: inhoudelijk en procesmatig

Invulling geven aan strategisch personeelsbeleid

Het geven van trainingen voor het professionaliseren van functionerings- en
beoordelingsgesprekken, gericht op de ontwikkeling van medewerkers,
hun vakmanschap en duurzame inzetbaarheid.

Foto: www.eugenewinthagen.nl
Voorbeeldprojecten

Procesbegeleiding medezeggenschap Regina Coeli: de diversiteit in de roosters van dit gerenommeerde taalinstituut neemt toe. Over de organisatie van het werk, inhoud van het werk en de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen werden nieuwe afspraken gemaakt. Wintkracht deed de procesbegeleiding tussen Management en OR (2019).

Hoe kunnen medewerkers van ENCI gezond, gemotiveerd en productief inzetbaar te blijven gedurende het werkzame bestaan. ITS en Wintkracht voerden dit onderzoek naar levensfasebewust personeelsbeleid gezamenlijk uit. Op zoek dus naar bruikbare instrumenten, maatregelen en bouwstenen voor CAO en personeelsbeleid. (2014)

Duurzame inzetbaarheid bij A S M L: een stevig onderzoek en strategisch advies aan een vooraanstaand industrieel bedrijf waar flexibiliteit vele vormen aanneemt. Startend bij de ploegendienst hebben we een visie geformuleerd op basis waarvan op de lange termijn duurzame inzetbaarheid bevorderd wordt. In samenwerking met IVA Beleidsonderzoek en Advies. (2012)

.