Wintkracht voert projecten uit voor werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. De doorlooptijd is afhankelijk van het vraagstuk. Maatwerk is de regel. Samenwerking met werkgevers en werknemers een voorwaarde voor draagvlak. Wintkracht komt altijd met concrete oplossingen.

HR-onderzoek, - advies en begeleiding

Onderzoek naar de veranderende eisen in het werk en wat dat betekent voor
het vakmanschap, het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden

Het begeleiden van sociale partners bij veranderingsvraagstukken, modernisering van CAO's en arbeidsvoorwaarden

Begeleiden van ondernemingsraden: inhoudelijk en procesmatig

Invulling geven aan strategisch personeelsbeleid

Het geven van trainingen voor het professionaliseren van functionerings- en
beoordelingsgesprekken, gericht op de ontwikkeling van medewerkers,
hun vakmanschap en duurzame inzetbaarheid.

Foto: www.eugenewinthagen.nl
Voorbeeldprojecten

Hoe kunnen medewerkers van ENCI (Eerste Nederlandse Cement Industrie) gezond, gemotiveerd en productief inzetbaar te blijven gedurende het werkzame bestaan. ITS en Wintkracht voeren dit onderzoek naar levensfasebewust personeelsbeleid gezamenlijk uit.  Op zoek dus naar bruikbare instrumenten, maatregelen en bouwstenen voor CAO en personeelsbeleid. (2014)

Individuele Keuze Budgetten in de Nederlandse Sigarenindustrie: een vervolgstudie naar de mogelijkheid van individuele keuzebudgetten in de CAO NVS die voor het nodige maatwerk kunnen zorgen bij medewerkers gericht op hun duurzame inzetbaarheid. In samenwerking met ITS-Nijmegen. (2013)

Duurzame inzetbaarheid bij A S M L: een stevig onderzoek en strategisch advies aan een vooraanstaand industrieel bedrijf waar flexibiliteit vele vormen aanneemt. Startend bij de ploegendienst hebben we een visie geformuleerd op basis waarvan op de lange termijn duurzame inzetbaarheid bevorderd wordt. In samenwerking met IVA Beleidsonderzoek en Advies. (2012)

.