Thijs Winthagen (1977) is oprichter van Wintkracht. Na zijn studie Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg werkte hij 4 jaar als docent bij het departement Human Resource Studies aan diezelfde universiteit. Hij vervolgde zijn carrière bij onderzoeksinstituut TNO Arbeid in Hoofddorp. Hierna is hij als adviseur gaan werken bij IVA Beleidsonderzoek en Advies te Tilburg. Daar heeft hij als projectleider onderzoeken geleid naar moderniseringen van CAO's en flexibiliteitsvraagstukken. Dat bracht hem in intensief contact met de industrie, logistiek, de zorg (VVT, GGZ & Gehandicaptenzorg) en politie. Met Wintkracht zet hij samen met partners zijn kennis, ervaring en vakmanschap verder in om vraagstukken rond organisatieveranderingen te helpen oplossen. 

View Thijs Winthagen's profile on LinkedIn
de Baaningenieurs
De Baaningenieurs zijn job engineering experts met praktische inslag. Ze sleutelen samen met werkgevers en werknemers aan een goed functionerende arbeidsmarkt met (kans op) werk dat aansluit bij wat men het best kan en wil. Experts op het gebied van jobcrafting, jobcarving en jobtwinning. 

https://www.customergeeks.nl/wp/wp-content/uploads/2018/03/04_CG_logo_landscape_warmblue_DEF.svg

Customer Geeks levert klantinzichten (Customer Insights) die een doorbraak kunnen realiseren in marketing-, sales- en servicevraagstukken. Samen met Winktracht de schakel tussen klant- en werknemerbeleving. 
Adviesbureau dat systemen en oplossingen ontwikkelt voor nieuwe arbeidsverhoudingen: scholing, vakmanschap en arbeidsmobiliteit, in samenwerking met sociale partners.

Specialisten op het gebied van zelfroosteren en Het Nieuwe Werken.

Advocatenvannu
Advocaten van Nu staan ondernemers, werkgevers, ZZP-ers en werknemers bij in alle facetten van het arbeids- en ambtenarenrecht en het ondernemerschap. Dat omvat het begin en het einde van een (arbeids)relatie en alles daar tussenin.