Thijs Winthagen (1977) is oprichter van Wintkracht. Na zijn studie Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg werkte hij 4 jaar als docent bij het departement Human Resource Studies aan diezelfde universiteit. Hij vervolgde zijn carrière bij onderzoeksinstituut TNO Arbeid in Hoofddorp. Hierna is hij als adviseur gaan werken bij IVA Beleidsonderzoek en Advies te Tilburg. Daar heeft hij als projectleider onderzoeken geleid naar moderniseringen van CAO's en flexibiliteitsvraagstukken. Dat bracht hem in intensief contact met de industrie, logistiek, de zorg (VVT, GGZ & Gehandicaptenzorg) en politie. Met Wintkracht zet hij samen met partners zijn kennis, ervaring en vakmanschap verder in om vraagstukken rond organisatieveranderingen te helpen oplossen. 

View Thijs Winthagen's profile on LinkedIn
Onderzoeksbureau gelieerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gespecialiseerd in kwantitatief en kwalitatief onderzoek op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.

de Baaningenieurs
De Baaningenieurs zijn job engineering experts met praktische inslag. Ze sleutelen samen met werkgevers en werknemers aan een goed functionerende arbeidsmarkt met (kans op) werk dat aansluit bij wat men het best kan en wil. Experts op het gebied van jobcrafting, jobcarving en jobtwinning. 
Adviesbureau dat systemen en oplossingen ontwikkelt svoor nieuwe arbeidsverhoudingen: scholing, vakmanschap en arbeidsmobiliteit, in samenwerking met sociale partners.

Specialisten op het gebied van zelfroosteren en Het Nieuwe Werken.

Mediation en training, gericht op het beter in contact komen met de werkvloer. Sterk in communicatieve vaardigheidstrainingen.