Op heldere wijze legt Kees Korevaar uit hoe werknemers weerbaarder kunnen worden in een tijd dat de verzorgingsstaat versoberd wordt. In het boek verwijst Kees regelmatig naar projecten die hij samen met Thijs Winthagen en andere collega's bij IVA heeft uitgevoerd. Interessant voor iedereen die zich afvraagt hoe het nu toch verder moet met vakbonden, medezeggenschap en de steeds meer op zichzelf aangewezen werkende mens. 

Hoe kunnen we de trots en daarmee de kwaliteit in ons werk terugkrijgen? Dat is de centrale vraag die de Stichting Beroepseer op de maatschappelijke en politieke agenda wil krijgen. Een initiatief dat Wintkracht volledig herkent en steunt. 

Amerikaanse socioloog beschrijft de diepere haast tijdloze onderdelen van vakmanschap en zet daar tegenover de belemmeringen die we telkens weer opwerpen tegen het ontplooien van vakmanschap. Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over vakmanschap. 

Netwerk van ambtenaren die zich buigen over de vraag hoe zij zich kunnen aanpassen aan de veranderingen die op hen afkomen. Het Nieuwe Werken,  co-creatie, hybride loopbanen, allemaal ontwikkelingen die het vakmanschap van ambtenaren fundamenteel zullen veranderen.