Wat betekenen veranderingen bij de klant voor het vakmanschap van onze mensen?
Hoe kun je sturen op vakmanschap?
Welke CAO afspraken versterken vakmanschap?
Hoe krijg ik als werkgever mijn medewerkers flexibeler en inzetbaarder?
Hoe kan onze OR beter in gesprek raken met de bestuurder over de inhoud van het werk?
Wat hebben onze medewerkers nodig om hun vak goed uit te kunnen oefenen?
Wat is de invloed van werktijden op inzetbaarheid?

Wintkracht is een HR-adviesbureau voor arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Wij helpen u bij vraagstukken rondom inzetbaarheid, flexibiliteit, medezeggenschap en cao's en personeelsbeleid. Altijd vanuit de invalshoek van vakmanschap en altijd samen met werkgevers en werknemers.

Wintkracht en partners doen onderzoek, geven advies, training en coaching aan:
  •     sociale partners
  •     bedrijven
  •     ondernemingsraden